Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3.

 

In onze groep zitten 25 kinderen. We hebben 8 jongens en 17 meisjes in onze groep. In de even weken staat juf Andrea van maandag t/m vrijdag voor de groep. In de oneven weken staat juf Andrea op maandag t/m donderdag voor de groep en op de vrijdag staat juf Berja voor de groep. De gymlessen op dinsdag worden gegeven door juf Anja. Ook hebben we dit schooljaar twee stagiaires, namelijk juf Roos (twee dagen in de week) en meester Benjamin (één dag in de week).

Groep 3 is een leuke groep en we zorgen er met elkaar voor dat iedereen erbij hoort! Iedereen is anders, maar iedereen is uniek!

In groep 3 proberen we de overgang van groep 2 naar groep 3 makkelijk te maken. We werken dan ook met materialen die bekend zijn bij de kinderen en met nieuw materiaal. Het eerste thema van de leesmethode is: “de nieuwe groep". De leesmethode, die wij gebruiken, is ‘Lijn 3’ en heeft verschillende thema's gedurende het schooljaar. Door het jaar heen zijn er verschillende thema's waarbij groep 1 en 2 ook aansluiten, zodat we de leerpleinen samen kunnen trekken en we met en van elkaar kunnen leren. 

In onze groep hebben we een taalkast met verschillende taalspelletjes, een rekenkast met rekenspelletjes en een keuzekast met allerlei spelletjes. De spelletjes dragen bij tot het leren van de letters en woorden en het omgaan met o.a. getalbeelden, splitsen, getallenlijn, verliefde harten, automatiseren tot 10, etc. 

Elke dag werken we met een circuitvorm dat uit taal of rekenen bestaat. De kinderen leren samenwerken en omgaan met teleurstelling en blijdschap tijdens een spel.

Naast het harde werken in groep 3 worden er ook leuke dingen gedaan; zing & swing, bezoek aan Geert Teis, schoolreis, excursies, verschillende clinics, etc.

We maken er met elkaar een leerzaam, leuk en gezellig schooljaar van!