Ouderraad

De ouderraad heeft binnen onze school een belangrijke functie. Zij organiseren allerlei activiteiten en helpen ook daadwerkelijk mee aan die activiteiten, zoals de "Dolle Doe Dag", het sinterklaasfeest, kerstviering enzovoort. Ook behoort het tot de taak van de ouderraad te bevorderen dat de ouder(s)/verzorger(s) ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.

De ouderraad van onze school bestaat uit 9 of 10 leden. Deze worden op de zakelijke ouderraad gekozen door de aanwezige ouder(s)/verzorger(s). Ze hebben zitting in de ouderraad voor een periode van drie jaar. Op de zakelijke ouderavond worden verder de jaarverslagen besproken en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden uit het schoolfonds.

In de ouderraad hebben zitting

Voorzitter: Dhr. Albert Broekman
Secretaris: Mevr. Gonda Grave-de Roo
Penningmeester: Mevr. Gonda Grave-de Roo

Leden

Mevr. Gonda Grave-de Roo
Mevr. Charissa van der Ploeg
Mevr. Karin Winkelman
Dhr. Albert Broekman
Mevr. Monique Engelage
Mevr. Jessie Alberts

Mevr. Conny Geerlings (leerkracht)
Mevr. Berja Drent (leerkracht)

Email: directie.hagenhof@opron.nl