Ouders

Op dit deel van de website vindt u informatie die voor ouders van belang zijn, zoals:

  • Wat doet een groepsouder?
  • Wie zitten er in de ouderraad?
  • Waarom hebben we een medezeggenschapsraad?
  • Wat is de rol van een GMR?
  • Welke kosten kan ik als ouder verwachten?

Om te noteren: