GMR

Voor alle openbare scholen in de gemeente Stadskanaal, Veendam en Menterwolde die onder de scholengroep OPRON omvallen is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR. Hier worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn. In de GMR zittende afgevaardigden van de alle bij OPRON aangesloten scholen. Een afgevaardigde wordt gekozen door MR van de school of stelt zichzelf beschikbaar. Hij of zij hoeft geen lid te zijn van de MR.

Klik hier voor meer informatie over de GMR.