Schoolfonds

Door de ouderraad is een schoolfonds ingesteld. Uit dit schoolfonds worden de rekeningen betaald van het gebruikte materiaal dat nodig is voor activiteiten, waarvoor de school geen geld krijgt van het bestuur. U moet dan ö.a. denken aan de "Dolle Doe Dag, paasviering, Sint Maarten, afscheid van groep acht, strooigoed en organisatie van sinterklaasfeest en kerstfeest of schaatsen voor de hele school. Verder stelt de ouderraad een vast bedrag beschikbaar voor speelmateriaal op het schoolplein en het bezoek aan het Theater Geert Teis of de komst van een theatergezelschap op school.

Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 22,50 per kind per jaar. Uit een tevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouder(s)/verzorger(s) graag in een keer een bedrag willen betalen. We hebben er daarom voor gekozen eenmalig een bedrag over te laten maken. Dit bedrag is inclusief het sinterklaascadeau.

Aan het schoolfonds worden ook de opbrengsten toegevoegd uit de door de ouderraad georganiseerde activiteiten, zoals een fancy fair, bazaar, boekenverkoop enzovoort. Het schoolfonds wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Op de zakelijke ouderavond wordt verantwoording afgelegd.

Een bijdrage voor het schoolfonds graag storten op rekeningnummer: NL60 RABO 0106 5641 45 t.n.v. "Ouderraadvereniging Hagenhofschool".