Groepsouders

Op onze school is aan elke groep een groepsouder gekoppeld. Ouders die belangstelling hebben worden aan het begin van het jaar gevraagd zich aan te melden, daarna wordt samen met de kinderen de groepsouder van de klas gekozen. Zij verlenen hand- en spandiensten en helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten of regelen ouders om te helpen bij de activiteiten.

De groepen met daaraan gekoppelde groepsouder voor het schooljaar 2023-2024
Groep 1: Priscilla Kraak
Groep 2: Miranda Sönmez
Groep 3: Susan Baas
Groep 4A: Berdien Aalders-Kost
Groep 4B: Demelza Haarman 
Groep 5: Angela Jongeling-Smit
Groep 6: Anna Aponno
Groep 7: Gonda Grave-de Roo
Groep 8: Charissa vd Ploeg