Schoolplan en schooljaarplan

Schoolplan

Eens in de vier jaar maken we een plan waar we onze visie en strategie vastleggen. Het schoolplan voor de periode 2019-2023 kunt u hieronder downloaden.

Schooljaarplan

Elk schooljaar maken we een plan met doelstellingen en ambities voor het huidige schooljaar. Deze zijn afgeleid van het schoolplan, zodat het schoolplan na vier jaar geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Hieronder kunt u het schooljaarplan downloaden.