Onze school

In dit onderdeel staat de volgende informatie:

  • Het vakantie rooster van OPRON voor het schooljaar 2023-2024
  • De visie die wij hebben op het onderwijs.
  • De scholengroep OPRON.
  • De schooltijden die wij hanteren op onze school.
  • De schoolgids met algemene informatie en informatiegids met informatie voor het schooljaar 2023-2024.
  • De activiteitenkalender met een overzicht van alle activiteiten van het schooljaar 2023-2024.
  • De kwaliteit die wij nastreven op onze school.
  • De rol van de leerlingenraad en die daar deel van uitmaken in het schooljaar 2023-2024.