Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!

In onze groep zitten 23 kinderen. We hebben 13 jongens en 10 meiden in de groep. Van maandag tot en met vrijdag staat meester Robin voor de groep. De gymles op dinsdagmiddag en vrijdagochtend wordt gegeven door juf Anja.

Groep 8 is een leuke groep en we zorgen er met elkaar voor dat iedereen erbij hoort! Iedereen is anders, maar iedereen is uniek!

We werken in groep 8 aan verschillende vakken: lezen, rekenen, taal, spelling, Engels, gymnastiek, geschiedenis, natuur & techniek, aardrijkskunde, begrijpend lezen, verkeer, vormingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming.

In groep 8 werken we vaak met de Chromebook. De Chromebook wordt gebruikt bij het verrijken van vakken zoals rekenen, taal, spelling en Engels. Ook wordt de Chromebook gebruikt bij het uitvoeren van projecten en het maken van presentaties. Het werken met de Chromebook is erg fijn, omdat er goed en snel ingespeeld kan worden op doelen waar kinderen op uitvallen. Ook kunnen we goed verrijken en verdiepen waar nodig.

Naast het werken aan de verschillende vakken houdt elke leerling in groep 8 één keer een spreekbeurt en één keer een boekbespreking.

Voor de kinderen in groep 8 is dit het laatste jaar op de Hagenhofschool. In januari 2024 ontvangen de leerlingen hun voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. In februari 2024 zullen de leerlingen de doorstroomtoets (AMN) (voorheen eindtoets) gaan maken. Aan de hand hiervan ontvangen de leerlingen in maart 2024 hun definitief schooladvies.

Naast het harde werken in groep 8 worden er ook veel leuke dingen gedaan dit jaar. In mei gaan de leerlingen van groep 7 en 8 samen op schoolkamp! Ook komen de Koningsspelen/sportdag, mediamasters, verschillende clinics, gastlessen, zing & swing en een techniekmiddag voorbij dit jaar. Ook gaan we een afscheidsmusical uitvoeren voor de kinderen van de Hagenhofschool en voor de ouders van groep 8.

Veel kinderen kijken ernaar uit om naar het voortgezet onderwijs te gaan! We gaan er met elkaar voor zorgen dat het een leuk en leerzaam jaar wordt!