Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4 B

Even voorstellen:

Wij zijn een hele leuke en gezellig groep met 16 kinderen twee juffen!

Op maandag komt juf Henriëtte en rest van de week hebben we juf Trijntje.

Juf Anja geeft gymles.

Wat leren we in groep 4:

Met rekenen werken we uit "De wereld in getallen" en gebruiken daarbij iedere dag het digibord.

In groep 4 zijn we heel druk met het leren van alle tafels. 

Op de deur hangt een grote poster en iedere keer wanneer je een tafel helemaal uit je hoofd kent, dan krijg je een leuke sticker achter je naam! We maken iedere dag sommen in het rekenwerkboek. Eerst de les, waarbij juf nieuwe dingen aanleert en dan de taak waarbij het geleerde geoefend wordt. We gaan ook Haaibaai rekenspelletjes doen, zo leren we automatiseren.

Voor het technisch lezen gebruiken we “Estafette”. Een mooie nieuwe leesmethode. We lezen verhalen en leren hoe we een verhaal spannend kunnen lezen. Ook lezen we aan het eind van de les in tweetallen met een zandloper. Wanneer we geen les uit ”Estafette" maken, dan lezen we in ons stilleesboek.

Elke woensdag doen we Nieuwsbegrip. Dit is begrijpend lezen. Op het digibord zien we een tekst die we nog niet kunnen lezen, maar waar we wel de titels en plaatjes van kunnen zien. Dan gaan we kijken wat we al van het onderwerp weten. De les gaat altijd over iets wat in het nieuws is geweest. We leren hoe we een tekst goed kunnen begrijpen. We verwerken het door over de tekst te praten of er een bv een stripverhaal over te maken.

We beginnen dit jaar met een nieuwe taal en spellingmethode. "Taal Actief". We hebben elke dag taal en 4 dagen van de week spelling. De spellingles begint vaak met een klein dictee en dan leren de kinderen een nieuw spellingafspraak waarbij dieren een grote rol in spelen. Tijdens de taalles gaan we geregeld samenwerken en in het werkboek werken we na de uitleg van juf zelfstandig.

 

Met schrijven leren we alle hoofdletters. Ook leren we zinnen en getallen schrijven. Verder doen we in groep 4 aan muziek uit “1,2,3 zing”, verkeer van de Anwb 'Streetwise" en wereldoriëntatie. De wereldoriëntatie methode Naut Meander en Brandaan is soms een natuur-, aardrijskunde-, geschiedenis- of een techniekles.

En we gaan tekenen en knutselen en soms vrij spelen. Dat laatste is in groep 4 nog steeds favoriet.

 

En verder: Juf leest iedere dag na de kleine pauze even voor. Terwijl juf voorleest gaan wij even iets drinken en eten. Tijdens de grote pauze kijken we “Klokhuis”.

Vier keer per jaar is er "Zing en Swing". We mogen dan op het podium zingen, dansen of een toneelstukje laten zien aan de andere leerlingen.