Groep 1A

Welkom in groep 1A

Wij zijn een enthousiaste groep, met op dit moment 26 kleuters van 4 en 5 jaar. Wij kunnen al heel goed samen spelen, zingen en werken. Samen spelen, samen delen en spelend leren is ons motto.

Juf Anita is er op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is juf Tanja in de groep.

Wij werken met thema’s en hierbij worden de projecten van kleuteruniversiteit gebruikt. Tijdens het werken aan thema's worden alle ontwikkelingsgebieden zoals woordenschat, geletterdheid, gecijferdheid, sociaal emotioneel, motoriek, maar ook creatieve vakken en zang worden vanuit de thema's aangeboden. Spel is hierbij een belangrijk onderdeel, want vanuit spel ontwikkelen kinderen zich. 

Over deze thema’s werken en spelen wij een aantal weken, waarbij muziek, zingen, versjes, knutselwerkjes, boeken, voorleesverhalen enz. een belangrijke rol spelen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk te weten komen over dat thema.

We leren spelenderwijs veel nieuwe dingen, maar plezier in het naar school gaan staat voorop!