Groep 1B

Welkom in groep 1B van juf Kiki. Juf Kiki is de hele week aanwezig.

Wij zijn een enthousiaste groep, met op dit moment 17 kleuters van 4 jaar. Geregeld komen er nieuwe kleuters even meedraaien om sfeer te proeven. We kunnen al heel goed samen spelen, zingen en werken. Samen spelen, samen delen en spelend leren is ons motto.

Wij werken met thema’s en hierbij worden de projecten van kleuteruniversiteit gebruikt. Tijdens het werken aan thema's worden alle ontwikkelingsgebieden zoals woordenschat, geletterdheid, gecijferdheid, sociaal emotioneel, motoriek, maar ook creatieve vakken en zang vanuit de thema's aangeboden. Spel is hierbij een belangrijk onderdeel, want vanuit spel ontwikkelen kinderen zich. 

Over deze thema’s werken en spelen wij een aantal weken, waarbij muziek, zingen, versjes, knutselwerkjes, boeken, voorleesverhalen enz. een belangrijke rol spelen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk te weten komen over dat thema. Zo leren wij spelenderwijs veel nieuwe dingen, maar plezier in het naar school gaan staat voorop!